Co je Montessori metoda?

Pedagogika Marie Montessori vychází z poznání, že je to prvních šest až sedm let života člověka, v nichž se budují veškeré základy, na kterých stavíme dál po celý svůj život.

Dítě je tvůrcem sebe sama

Dítě je tvůrcem sebe sama. V tomto období je lidský mozek nejvnímavější. Zpočátku bez vlastní vůle a úsilí absorbuje vše, s čím se setká, později stále vědoměji poznává a uchopuje svět. Člověk je zcela otevřený jakýmkoli novým informacím a čím více jich je, tím více se rozvíjí a zvyšuje jeho intelekt. 

Dítě postupuje svým tempem

V Montessori nerozdělujeme děti podle věku; věkově smíšené skupiny jsou mnohem přirozenější, děti se v nich cítí uvolněně, nic je nenutí soutěžit a srovnávat se z druhými. Mohou se vyvíjet podle svého vnitřního plánu, postupovat svým tempem, pozdržet se tam, kde potřebují.

Děti v připraveném prostředí pracují se speciálními pomůckami podle svých individuálních vývojových potřeb, aktuálního zájmu, temperamentu a schopností.

Dítě je aktivní

Dítě je aktivní, vybírá si činnosti, řeší problémy, podle svých možností se stará o sebe a o své okolí. Učitel či rodič ustupuje do pozadí, stává se tichým, ale vnímavým pozorovatelem. Svou péči věnuje přípravě prostředí a výukového materiálu, především však pracuje na sobě, aby byl vhodným vzorem pro dětského pozorovatele. 

Dítě pracuje se zaujetím

Trpělivost a zájem, které rodič či pedagog projevuje vůči dítěti a jeho práci, má velký vliv na jeho touhu učit se. Dospělý však dítě v žádném případě nehodnotí. Pokud dítě pracuje se zaujetím, pracuje vždy nejlépe, jak právě v této chvíli dovede. Takto vedené dítě považuje učení za vzrušující zkušenost a výzvu.

Dítě se rozvíjí v inspirujícím prostředí

Připravené prostředí poskytuje dítěti množství příležitostí k procvičování hrubé a jemné motoriky, koordinace oko-ruka a grafomotorických dovedností, rozvíjí a zjemňuje smyslové vnímání (poznatky zapsané do buněčné paměti těla zůstávají dítěti na celý život – odhad vzdálenosti, času apod.).

Speciální pomůcky vyvinuté Marií Montessori a jejími následovníky rozvíjejí jazykové dovednosti a matematické myšlení. Oblast tzv. kosmické výchovy dává dětem možnost získávat a třídit si poznatky o světě.

Dítě nalézá své místo a svůj životní úkol

Cesta poznávání vede vždy od konkrétního k abstraktnímu. Prozkoumáním jedné věci do nejmenších detailů dochází k poznání a pochopení celku.

Hlavním cílem toho všeho je probudit v dětech úžas nad světem, vybudovat úctu a respekt k přírodě a jejím zákonitostem a posléze touhu nalézt své místo a svůj životní úkol.

Chcete se dozvědět, jak používám metodu Montessori ve výuce angličtiny?