Jak se děti učí angličtinu s Joyful English

Zakladatelkou metodiky Joyful English je lektorka s Montessori vzděláním Jitka Tužová.

Zážitkový systém výuky je vhodný i pro ty nejmenší

Jitka Tužová vytvořila ucelený zážitkový systém výuky angličtiny pro děti od 2 do 9 let Joyful English.

Vychází z přirozeného vnímání a učení se jazyku. Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdobím rozvoje jazyka a řeč se učí naprosto spontánně při běžných aktivitách a hrách. 

Výuka respektuje přirozené vývojové fáze

Dítě si osvojuje jazyk v několika fázích. Nejprve poslouchá a rozumí, poté opakuje a reaguje na jednoduché pokyny a nakonec začíná mluvit.

Děti se při výuce hravé angličtiny zúčastňují přirozených sociálních a komunikačních výměn (pojmenování pro hračky, zvířata nebo lidi, dětské říkanky, písničky a básničky atd.), které jsou základem pro osvojování jazyka v nejútlejším věku.

Dvoujazyčné prostředí rozvíjí dítě i v mateřském jazyce

Bilingvní prostředí zároveň obohacuje jejich analytické a sociální schopnosti, rozšiřuje slovní zásobu a celkově je více rozvíjí i ve čtení a psaní v jejich mateřském jazyce. 

POhyb, hra, malování – to znamená učení všemi smysly

Výuka je doprovázena pohybovými aktivitami, malováním, hrami apod. Děti jsou vedeny k samostatnosti při používání anglického jazyka. Pomůcky, které používáme jsou rovněž postaveny na principech Montessori metody tak, aby děti během hry zapojily co nejvíce smyslů, tzv. multismyslové vnímání. 

Názorné vyučování pomocí speciálních karet

Starší děti (předškoláci a školáci) začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla. Hra i nadále zůstává součástí výuky. 

Názorné vyučování vede k získání hlubokých praktických dovedností v anglickém jazyce. 

Máte dotazy k metodě výuky angličtiny pro děti Joyful English?